AFM wil toegankelijkere derde pensioenpijler

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de toegankelijkheid van de derde (pensioen)pijler - oftewel lijfrente - onderzocht. Uitkomst is dat er drie categorieën van drempels zijn: bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van producten in de derde pijler. De AFM roept op die drempels te verlagen.
Zo is het van belang om consistent met de naamgeving om te gaan. Verder zouden pensioenuitvoerders ‘uit de tweede pijler’ kunnen wijzen op de mogelijkheid van een lijfrente als de pensioenregeling lager is dan fiscaal toegestaan. Moeilijke fiscale regels en lastige keuzes dragen ook niet bij aan de toegankelijkheid. De AFM pleit voor het geven van een indicatie van de inleg die nodig is om een pensioenuitkering te behalen. Tot slot ziet een consument het ‘totaalplaatje’ niet. Er is sprake van een lage vergelijkbaarheid die ontstaat door de verschillende aanbieders, het grote aantal producten en kostenstructuren.
(AFM, ‘Verlaag drempels in de derde pijler’, 2 maart 2023)
 

Noot:

Opvallend dat de AFM het heeft over consistentie in de naamgeving en het zelf over pensioen heeft. De AFM heeft wel een punt als zij stelt dat aanbieders hun derdepijlerproducten soms pensioen noemen, terwijl het een lijfrente betreft. De term pensioen is nu net voorbehouden aan de tweede pijler en niet de derde pijler.
Het feit dat er tussen producten te kiezen valt, zou de AFM juist positief moeten stemmen.  Dat het maken van keuzes niet altijd zonder adviseur kan, is ook helder.

(april 2023)