AOW-franchises 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft de AOW-franchises voor 2015 gepubliceerd:

De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28.De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen 'vol' ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.

Ook zijn de verlaagde franchises in combinatie met verlaagde opbouwpercentages gepubliceerd:

* De AOW-bedragen en franchises voor 2015 zijn gebaseerd op de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari 2015.
** Voor de genoemde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB voor 2015 geldt nog wel het voorbehoud van de beoordeling van de wijziging van artikel 10aa van het UBLB per 1 januari 2015 door de Raad van State.
(www.belastingdienstpensioensite.nl 19 november 2014)