Belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak (V&A 15-006 CAP)

Op 5 november 2013 heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een procedure, waarbij in geschil was of een bestaande pensioenregeling op tijd was aangepast aan gewijzigde fiscale pensioenwetgeving (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262). In deze casus concludeert de rechtbank dat de regeling niet tijdig is aangepast. Daarmee is de onzuiverheid van de pensioenregeling niet te wijten aan een actieve handeling van belanghebbende. De rechtbank oordeelt vervolgens dat een redelijke aan doel en strekking beantwoordende uitlegging van de wet meebrengt dat alleen loon- en inkomstenbelasting wordt geheven over het bovenmatig deel van een pensioenaanspraak. En dus niet over de volledige aanspraak.Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) geeft aan dat de Belastingdienst de uitspraak niet volgt, omdat deze niet in overeenstemming is met de wet en jurisprudentie van de Hoge Raad.(Bron: www.belastingdienstpensioensite.nl V&A 15-006 d.d. 280715)

Noot:

Dit antwoord is een belangrijk signaal aan de praktijk: niet slechts het bovenmatig deel is belastbaar, maar de volledige aanspraak als sprake is van een bovenmatige pensioenaanspraak. En dat is inderdaad in overeenstemming met de wettekst en jurisprudentie van de Hoge Raad. Hoe sympathiek de uitspraak van de rechtbank ook lijkt, deze schept eerder verwarring dan dat zij een bijdrage levert. De vraag en het antwoord van het CAP schept de nodige duidelijkheid.