Belastingplan 2014 aangenomen door Tweede Kamer

Op 19 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014. In december buigt de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel. Gelet op het akkoord tussen coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D’66, ChristenUnie en SGP valt te verwachten dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt.
De Tweede Kamer heeft ook een amendement aangenomen over de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. Schenkingen voor restschulden ontstaan vóór 29 oktober 2012 komen nu ook in aanmerking voor deze vrijstelling.
(Kamerstukken 33 752)