Besluit tijdelijke verruiming schenking eigen woning gepubliceerd

In het wetsvoorstel Belastingplan 2014 is een voorstel tot tijdelijke verruiming van de schenkingsmogelijkheid voor de eigen woning opgenomen. Vooruitlopend op de invoering van dat belastingplan heeft de staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat de verhoogde vrijstelling – tot € 100.000 - al met ingang van 1 oktober 2013 kan worden toegepast. Bovendien geldt niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar.Onduidelijk is welk bedrag nu in mindering moet worden gebracht bij eerder toepassen van de vrijstelling voor schenking eigen woning: het maximumbedrag van de vrijstelling of het daadwerkelijk geschonken bedrag.Daarnaast geldt met ingang van 29 oktober 2012 de mogelijkheid de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning ook toe te passen op een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning. Het waarom van deze ruime terugwerkende kracht is niet toegelicht.Het volledige besluit is hier te lezen.(Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning; Besluit van 16 september 2013, nr. BLKB2013/1699M)