Betaalpauze eigenwoningschuld niet verlengd na 31 december 2021

De tijdelijke verruiming van de regeling voor zogenoemde hypotheekbetaalpauzes stopt per 1 januari 2022. Verlenging is op dit moment niet nodig. Dat schrijven de minister van Economische Zaken en Klimaat, de minister en staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022.
Verder geven zij aan dat in lijn met onder andere de motie Koerhuis onderzocht wordt of er structureel meer ruimte moet worden geboden voor uitstel van hypotheekaflossingen. De Tweede Kamer wordt over de uitkomsten daarvan volgend jaar geïnformeerd.
(Brief aan de Tweede Kamer, 14 december 2021, kenmerk CE / 21312594)

Noot:
Zie voor eerdere berichtgeving hierover inclusief de voorwaarden onder meer ‘Betaalpauze eigenwoningschuld per 1 oktober 2021 opnieuw met drie maanden verlengd’.

(januari 2022)