Betaalpauze eigenwoningschuld wederom verlengd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met de mogelijkheid voor een betaalpauze voor de eigenwoningschuld geactualiseerd. Voorwaarden zijn dat de belastingplichtige in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 bij zijn geldverstrekker heeft gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus. Verder moeten de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeengekomen zijn. Deze moet uiterlijk op 1 april 2021 ingaan en schriftelijk door de geldverstrekker worden bevestigd.
De betaalpauze mag een maximale looptijd hebben van twaalf maanden.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 16 december 2020, nr. 2020-27806)

(januari 2021)