Box 3: stand van zaken

Kees van Oostwaard Athora

Vlak vóór Kerst 2021 heeft de Hoge Raad een spraakmakend arrest gewezen over de heffing in box 3. Sinds dat arrest is er veel gesproken en geschreven over box 3. In dit artikel geef ik een (beknopt) overzicht van de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken.