CAP beschouwt remplaçantenregeling als RVU

Bij een collectief ontslag (meer dan twintig werknemers) wordt vaak een Sociaal Plan opgesteld. In veel sociale plannen wordt een zogenoemde remplaçantenregeling opgenomen. Bij een dergelijke regeling maakt een oudere werknemer vrijwillig plaats voor een jongere werknemer die anders wel zou worden ontslagen. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst stelt dat door een remplaçantenregelingen een ontslag automatisch leeftijdsgerelateerd wordt.
Vraag en antwoord zijn hier te raadplegen.