CBS-prognose 2012-2060: langer leven, langer werken

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft twee jaar na de vorige uitgave een nieuwe bevolkingsprognose gepubliceerd. Daarin zijn zowel recente demografische ontwikkelingen als aanpassingen in het model verwerkt. Volgens de nieuwe prognose zet de stijging van de levensverwachting op de lange termijn sterker door dan in 2010 werd verondersteld. De periode-levensverwachting bij geboorte stijgt voor mannen van 79,2 in 2011 naar 87,1 jaar in 2060 en voor vrouwen van 82,9 naar 89,9 jaar.
Hiermee staat nog niet vast dat de pensioenleeftijd in de zogenoemde tweede pijler in 2015 al omhoog gaat naar 68 jaar.
(Bevolkingsprognose 2012-2060: Langer leven, langer werken, Centraal Bureau voor de Statistiek, 13 december 2012)