Centraal Aanspreekpunt Pensioenen publiceert diverse aangepaste vragen en antwoorden

Op 31 maart 2022 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst een aantal vragen en antwoorden opnieuw gepubliceerd. Het gaat met name om aanpassingen van bedragen naar de stand van 2022, het laten vervallen van tekstdelen die niet meer relevant zijn, het aanpassen van verwijzingen, etc.
Het gaat om de volgende vragen en antwoorden:
- V&A 08-058 (Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel)
- V&A 08-068 (Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen)
- V&A 08-073 (Fictieve waardeoverdracht van nihil)
- V&A 08-079 (Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag)
- V&A 10-006 (Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht)
- V&A 17-029 (Uitkeringsperiode oudedagsverplichting)
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, 31 maart 2022, Actueel)

(april 2022)