Consultatie knelpunten kleine pensioenen

Op grond van de pensioenwetgeving hebben pensioenuitvoerders het recht om de waarde van een klein pensioen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Een klein pensioen is een pensioen onder de (afkoop)grens van € 503,24 per jaar. De mogelijkheid geldt op dit moment alleen voor kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van baanwisseling. Dit geldt bijvoorbeeld niet in het geval van collectieve beëindiging, als een werkgever collectief overstapt naar een andere pensioenregeling.
Op dit moment staat de wetgeving niet toe om kleine nettopensioenen af te kopen. De kosten van het beheren en administreren van een klein nettopensioen kan er voor zorgen dat de waarde van het opgebouwde vermogen daalt. Het is daarom de bedoeling dit te voorkomen en de pensioenuitvoerder de mogelijkheid te bieden de waarde uit te keren zonder nadelige fiscale consequenties.
Het kabinet heeft op 22 maart een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarop via een internetconsultatie kan worden gereageerd. Reageren is mogelijk tot 19 april 2021.
(Nieuwsbericht Rijksoverheid 22 maart 2021)

(april 2021)