Diverse V&A’s pensioen en gouden handdruk opnieuw gepubliceerd door CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft diverse vragen en antwoorden opnieuw gepubliceerd.
In V&A 05-035 (opname levenslooploon en opbouw van pensioen) is de verwijzing naar het besluit van 11 december 2018 (nr. 2018-28514) opgenomen. 
Het CAP geeft aan dat zij in V&A 08-019 (stamrechtovereenkomst - afkoopverbod), V&A 13-007 (uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht) en V&A 18-009 (wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering) duidelijker heeft verwerkt dat ingeval van het na de uiterste ingangsdatum gedeeltelijk eerder uitkeren van de waarde van een loonstamrecht, de resterende waarde in aansluiting daarop in termijnen uitgekeerd moet worden. In V&A 08-060 is het vervallen van de 100%-grens voor ouderdomspensioen en de 70%-grens voor partnerpensioen (per 1 januari 2017) verwerkt.
(Nieuwsbericht Centraal Aanspreekpunt Pensioenen 19 december 2019)

(januari 2020)