Genieter van termijnen uit lijfrenterekening/lijfrentebeleggingsrecht overlijdt voordat eerste termijn is uitgekeerd

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft zich gebogen over de situatie waarin een persoon een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht heeft, met de uitvoerder contractueel is overeengekomen dat het tegoed wordt uitgekeerd in termijnen, en komt te overlijden voordat de eerste termijn wordt uitbetaald.
De kennisgroep geeft aan dat de termijnen in de zin van artikel 3.126a Wet IB 2001 geacht worden te zijn ingegaan voordat de genieter overlijdt. Niet relevant is dat de daadwerkelijke uitbetaling van de eerste termijn nog niet heeft plaatsgevonden. Het recht op de ingegane termijnen gaat over op de erfgenamen en dan moet de met de overleden genieter overeengekomen reeks termijnen op dezelfde wijze worden voortgezet en uitgekeerd aan de erfgenamen.
(Kennisgroepen, KG:070:2023:3, 25 april 2023)

(mei 2023)