Herziening van het beslag- en executierecht aangenomen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht is zonder beraadslaging en stemming aangenomen door de Eerste Kamer.
Doelen van de wijzigingen zijn om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd.
(www.eerstekamer.nl, 2 juni 2020)

(juli 2020)