Kortere loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemer met AOW-leeftijd

Bij ziekte hoeven werkgevers vanaf 1 juli 2023 hun werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, nog slechts 6 weken loon door te betalen. Was een AOW-gerechtigden al voor 1 juli 2023 ziek, dan blijft de termijn van 13 weken gelden. Dit is het gevolg van het feit dat per 1 juli 2023 het overgangsrecht op de aangepaste Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd is vervallen. De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 1 januari 2016 ingegaan. Doel van deze wet is om het aantrekkelijker te maken om oudere werknemers aan te nemen.
Dit zijn de relevante wijzigingen:

  • De re-integratieverplichting voor de werknemer met AOW-leeftijd die op of na 1 juli 2023 ziek wordt, wordt¬† verkort van 13 weken naar 6 weken.
  • Ook gaat het recht van een AOW-gerechtigde werknemer op een Ziektewet-uitkering van 13 weken naar 6 weken.
  • Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt mogen ontslagen worden als zij 6 weken ziek zijn en het herstel niet binnen een periode van 6 weken wordt verwacht.

(www.uwv.nl, 1 juli 2023)

(september 2023)