Maximale uitkeringsperiode voor bancaire lijfrente?

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting van de Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over de maximale uitkeringsperiode voor een bancaire lijfrente. De kennisgroep geeft aan dat in de wettelijke bepalingen geen maximale uitkeringsduur vermeld is. Daarbij tekent de kennisgroep aan dat bij de overeen te komen uitkeringsperiode wel rekening moet worden gehouden met doel en strekking van de wettelijke bepaling. De maximale uitkeringsperiode mag daarom niet dusdanig lang zijn dat - rekening houdende met de maximale levensverwachting van een inwoner van Nederland - de rekeninghouder onmogelijk nog in leven kan zijn.
(Kennisgroepen, KG:070:2023:5, 20 april 2023)

Noot:
De kennisgroep is blijkbaar bang voor misbruik van de bancaire lijfrente. De lijfrente is vrijgesteld van erfbelasting en door een zeer lange duur te kiezen, kan vermogen worden overgeheveld naar de erfgenamen. Begrijpelijk dat dit als onwenselijk wordt betiteld. Kanttekening is wel dat in de praktijk niet snel een uitvoerder bereid zal zijn om mee te werken aan een duur van langer dan dertig jaar.

(mei 2023)