Medisch specialist na wegvallen declaratiemogelijkheid toch fiscaal ondernemer

In 2013 is een akkoord gesloten dat gevolgen heeft voor de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar. Deze kan per 1 januari 2015 geen declaraties meer indienen. Dit betekent dat de patiënten en zorgverzekeraars geen nota’s meer van hem ontvangen. De medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar wordt thans door het ziekenhuis vanuit de zogenoemde integrale bekostiging betaald. Het ministerie van Financiën heeft vraagtekens gezet bij het wegvallen van dit debiteurenrisico, omdat dit wordt beschouwd als een van de essentiële voorwaarden van fiscaal ondernemerschap.Onlangs hebben enkele Kamerleden hierover vragen gesteld. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namens de minister van Financiën geantwoord, dat het nimmer de bedoeling van het kabinet is geweest om het ondernemerschap voor de medisch specialist te wijzigen. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat als het wegvallen van het debiteurenrisico gecompenseerd wordt door voldoende andere ondernemersrisico’s, er toch sprake is van fiscaal ondernemerschap. Vervolgens zijn enkele voorbeelden uitgewerkt waarbij zowel bij transparante (bijvoorbeeld maatschap) als niet-transparante (bijvoorbeeld B.V.) ondernemingsvormen het ondernemerschap in stand blijft wegens voldoende compensatie van andere ondernemersrisico’s.(Bron: Brief Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 16 juni 2015, 767292-136554-MEVA)

Noot:

Het is voor de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar van belang om te weten of hij fiscaal kwalificeert als ondernemer of niet. Dit heeft namelijk rechtstreeks gevolgen voor de wijze waarop hij bijvoorbeeld zijn beroepsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en/of pensioen moet verzekeren. Het is goed dat door de beantwoording van de Kamervragen nu duidelijkheid is over de criteria die hierbij gelden en dat aangegeven is dat door de andere inrichting van het zorgstelsel er fiscaal geen wijzigingen zijn beoogd. Om problemen naderhand te voorkomen lijkt het ons verstandig dat (de fiscaal adviseur van) de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar tevoren door de inspecteur laat bevestigen dat hij ondernemer is.