Meerderheid zelfstandigen is voorstander verplicht pensioensparen

Bijna driekwart van alle werkende Nederlanders is voorstander van verplicht pensioensparen. Opvallend is dat het draagvlak onder ondernemers ook groot is: 58 procent vindt dit een goede zaak. Dit blijkt uit een enquête van SEO Economisch onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie onder 1.047 werkenden.Meest genoemde voordeel is dat men zich niet bezig hoeft te houden met pensioen. Meeste genoemde nadeel is dat de premie voor hun gevoel niet in overeenstemming is met de pensioenuitkering. Tevens blijkt uit de enquête dat er groot draagvalk is voor het doorbetalen van de pensioenpremie van arbeidsongeschikten.Meer informatie over de enquête is hier te vinden.(SEO Economisch Onderzoek, 7 november 2013)