Nieuw lijfrenteverzamelbesluit

Op 22 juni 2012 is een nieuw verzamelbesluit over lijfrenten gepubliceerd. Vreemd genoeg niet direct op de website van de Belastingdienst. Dit besluit vervangt het oude besluit van 10 mei 2010 en is op maar liefst 23 onderdelen aangepast. Met name de standpunten over de beloning van de tussenpersoon (welke werkzaamheden kunnen worden meegenomen bij de premie of inleg in een lijfrenteproduct), het herstel van foutieve overboekingen naar een lijfrentespaarrekening, maar ook een oplossing in geval van overlijden voordat een lijfrente is vastgesteld (de lijfrente is de contractuele einddatum al gepasseerd) zijn zonder meer praktisch van aard. Een deel van de standpunten was in de praktijk al wel bekend. Het is een goede zaak dat deze nu voor alle betrokkenen in de financiële sector bekend zijn gemaakt.
(Besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M, Staatscourant 22 juni 2012, nr. 12493)