Ontwikkelingen rond goudenhanddrukstamrechten

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2014 in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers een deel van de onduidelijkheid rondom goudenhanddrukstamrechten weggenomen.
Zo moet op 31 december 2013 de ontslagdatum vaststaan, maar die mag dan nog wel in de eerste helft van 2014 liggen, dus voor 1 juli 2014. De stamrechtovereenkomst moet uiterlijk 31 december 2013 getekend zijn. Uit die stamrechtovereenkomst moet blijken dat het bedrag voor de financiering van de periodieke uitkeringen wordt overgemaakt naar een toegelaten aanbieder van een stamrechtproduct. De staatssecretaris heeft in dit kader niets gezegd over de datum waarop het geld uiterlijk naar de aanbieder moet zijn overgemaakt.
Dat geldt wel voor de datum van 15 november 2013. Om gebruik te kunnen maken van de zogenoemde 80%-regeling moet het geld voor 15 november door de werkgever naar de aanbieder zijn overgemaakt. Het geld mag wel na 15 november zijn bijgeschreven op de rekening van de aanbieder.
De staatssecretaris heeft toegezegd nog een brief over het besprokene naar De Tweede Kamer te sturen.
Zie voor meer informatie over het Belastingplan 2014 en goudenhanddrukken 'Herfst 2013: ontwikkelingen Belastingplan 2014 en pensioenversobering'.
(Concept Verslag van een Wetgevingsoverleg, 4 november 2013)