Overgangsregeling btw-verhoging voor nieuwbouwwoningen

In het artikel ‘Lenteakkoord: wachten op de herfst?’ is uitgebreid stilgestaan bij een groot aantal maatregelen waaronder de verhoging van het algemene btw-tarief per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. In juli 2012 is die verhoging wettelijk vastgelegd. Voor nieuwbouwwoningen geldt een overgangsregeling. Bij overeenkomsten die vóór 28 april 2012 zijn afgesloten en waarbij de levering van de nieuwbouwwoning ná 30 september 2012 plaatsvindt, geldt voor de termijnen die tot 1 oktober 2013 vervallen toch het tarief van 19%.
(Nota naar aanleiding van het verslag, Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, KST 33 287, 15 juni 2012)