Premiesplitsingsbesluit gewijzigd

In het zogenoemde premiesplitsingsbesluit van 14 december 2010 is geregeld dat premie-incasso bij meerdere premieplichtigen met één incasso mogelijk is. Op basis van de bestaande tekst is het noodzakelijk dat na elke mutatie van de verzekeringsovereenkomst de premieplichtigen opnieuw een verklaring over de (gezamenlijke) premie-incasso afgeven.
In de aanpassing van het besluit is nu geregeld dat een dergelijke verklaring na een mutatie niet opnieuw hoeft te worden afgegeven. Alleen als de wijziging van de verzekering ertoe leidt dat de eerdere verklaringen geen waarde meer hebben of omdat de een premieplichtige hierom verzoekt.
Het besluit is op 2 december 2022 in werking getreden.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 23 november 2022, Staatscourant 1 december 2022, nr. 32154)

(januari 2023)