Premiestaffels voor nettopensioenregeling

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft premiestaffels voor nettopensioenregelingen gepubliceerd. Het betreft een staffel voor een rekenrente van 4% en een staffel voor een rekenrente van 3%.
Het CAP geeft aan dat “met het oog op het karakter en de praktische uitvoerbaarheid van de nettopensioenregeling” besloten is om voor de staffels aan te sluiten bij de berekeningsgrondslagen van de meest ruime premiestaffel (staffel 4) uit bijlage I (4% premiestaffel) en bijlage IV (3% premiestaffel) van het besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M.
De staffels zijn als volgt:

Het volledige besluit is hier te lezen.
(www.belastingdienstpensioensite, Vraag en Antwoord 14-009 van 22 oktober 2014)