Samenloop RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een nieuw vraag en antwoord gepubliceerd. Daarin geeft het CAP aan dat het is toegestaan om een RVU-uitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling te combineren met een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering.
Op grond van artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 kunnen pensioenregelingen als bedoeld in de Pensioenwet of een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB of in de artikelen 38d, 38e, of 38f Wet op de loonbelasting 1964 geen onderdeel zijn van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Het CAP geeft aan dat hieruit volgt dat pensioenuitkeringen - als deze over dezelfde periode worden ontvangen als een RVU-uitkering - geen invloed hebben op de toepassing van de RVU-drempelvrijstelling. Het is daarbij niet relevant of bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de AOW-compensatie of een hoog-laag pensioen.
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 21-007, 9 november 2021)

Noot:
Eerder dit jaar hebben we aandacht besteed aan het onderwerp drempelvrijstelling in een Kort bericht.

(december 2021)