Stimulans vastgoedmarkt

Door de huidige stagnerende vastgoedmarkt kan onvoldoende gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om bij verkoop van een woning of bedrijfspand, vermindering van de overdrachtsbelasting te verkrijgen. Daarom heeft staatssecretaris van Financiën Weekers besloten de termijn waarbinnen de verkoop moet plaatsvinden, te verlengen van 6 naar 36 maanden. Als een woning/pand binnen 36 maanden wordt doorverkocht, hoeft alleen overdrachtsbelasting te worden betaald over de meerwaarde.
De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013. Door een goedkeurend besluit gaat de maatregel al per 1 september 2012 in. De regeling eindigt per 1 januari 2015.
(Besluit staatssecretaris van Financiën van 31 augustus 2012, nr. BLKB2012/1399M)