Toepassing tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor woning in aanbouw

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in specifieke gevallen ook nog bij gebruik in 2015 kan worden toegepast. Het moet gaan om een woning in aanbouw waarbij de besteding van het geschonken bedrag in 2014 is gestart. Dit is conform de aankondiging tijdens de behandeling in de Tweede Kamer.
Het besluit inclusief de voorwaarden is hier te lezen.
(Besluit van 5 november 2014, nr. BLKB2014/1865M, Staatscourant 14 november 2014)