Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen aan

Met 149 stemmen voor en één stem tegen (van het Kamerlid Omtzigt) heeft de Tweede Kamer op 7 juni 2022 het wetsvoorstel Aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen aangenomen.
Dit wetsvoorstel past de regelgeving aan rondom waardeoverdracht klein pensioen en maakt afkoop van klein netto pensioen (en lijfrente) mogelijk. De uitbreiding van de afkoopmogelijkheid ziet op kleine pensioenen die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan einde deelneming. Ook maakt dit wetsvoorstel voor kleine pensioenen (niet ontstaan door einde deelneming), afkoop mogelijk bij pensioeningang en tussentijds, indien waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn.
Deze wetgeving volgt uit de evaluatie van de wetgeving welke per 1 januari 2019 in werking is getreden en komt tegemoet aan wensen uit de praktijk.
Twee moties van het Kamerlid Omtzigt werden verworpen. Met de eerste motie werd bepleit om de revisierente voor afkoop van pensioenproducten voor mensen met een uitkering in de Participatiewet af te schaffen. De strekking van de tweede motie was om ervoor te zorgen dat bij elke vorm van afkoop de deelnemer ten minste 50% netto overhoudt van de afkoopsom.
(Tweede Kamer, Kamerstukken 36 004)

(juni 2022)