Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning is mogelijk per 1 januari 2023

Naar aanleiding van Kamervragen heeft staatssecretaris van Rij van Financiën op 1 maart 2022 een brief naar de Tweede Kamer gezonden.
Op dit moment kan iedere verkrijger tussen 18 en 40 jaar oud op grond van de huidige wetgeving eenmaal in zijn leven per schenker een beroep doen op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (van de verkrijger). Deze vrijstelling bedraagt in 2022 maximaal € 106.671.
Voor een formele afschaffing van de eigenwoningvrijstelling is een structuuraanpassing in de systemen van de Belastingdienst noodzakelijk. Afschaffing kan hierdoor niet eerder dan 1 januari 2024.
De staatssecretaris beschrijft twee mogelijkheden: direct afschaffen per 1 januari 2024 zonder spreidingsmogelijkheid en afschaffing op dezelfde datum met behoud van de spreidingsmogelijkheid naar 2025 en 2026. Budgettair is het verschil verwaarloosbaar.
Wel is het mogelijk de onderhavige vrijstelling te verlagen, zelfs tot € 1. Dat is technisch mogelijk maar niet wenselijk volgens de staatssecretaris.
Verder geldt momenteel al zonder bestedingsvoorwaarde een vrijstelling van schenkingen van ouders aan een kind van € 27.231 (2022). De staatssecretaris vindt het daarom logisch om het vrijstellingsbedrag voor de schenking eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen tot het genoemde bedrag van € 27.231.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 1 maart 2022, kenmerk 2022-0000056309)

(maart 2022)