Voorlopig geen fondsfinanciering APPA

Provincies, gemeenten en waterschappen blijven het pensioen voor politieke ambtsdragers voorlopig financieren uit hun begroting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft dat laten weten aan ‘Pensioen Pro’, onderdeel van Het Financieele Dagblad.
Het wetsvoorstel voor fondsfinanciering is nog onderwerp van overleg. Als belangrijke reden voor het uitstel van de overgang wordt een financieringstekort van € 500 mln. gemeld.
In Financieel Actief is eerder aandacht besteed aan dit onderwerp: APPA-regeling biedt kansen
(www.pensioenpro.fd.nl, 15 april 2015)