Voortgang wetgevingstraject Wet toekomst pensioenen

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer.
Inmiddels hebben de Kamerleden op 29 april hun vragen ingediend in de vorm van het Verslag. Dit Verslag omvat 108 pagina’s.
Verder heeft de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10 mei (voor de tweede keer) een tweetal rondetafelgesprekken over dit onderwerp gevoerd met onder meer het Verbond van Verzekeraars, de Kring van Pensioenspecialisten, VNO/NCW, CNV en FNV en belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld de Seniorencoalitie.
(www.tweedekamer.nl, Kamerstukken 36 067)

Noot:
Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over het wetsvoorstel onze uitgave ‘Fiscale aspecten van de Wet toekomst pensioenen (mei 2022)’.

(mei 2022)