Voortgang wetgevingstraject Wet toekomst pensioenen (8)

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 20 april 2023 - dus voor de gestelde deadline - de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen naar Eerste Kamer gezonden.
Een dag later is haar ‘Besluit van 12 april 2023 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie in 2023’ in het Staatsblad gepubliceerd.
Al eerder was bekend dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten ernaar te streven de behandeling van het wetsvoorstel af te ronden voor de Kamerwisseling. Op 9 mei vergadert de commissie over het wetsvoorstel waarna het plenair debat mogelijk kan aanvangen op 22 en 23 mei 2023.
(www.eerstekamer.nl, 36 067)

(mei 2023)