Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering

Kapitaalverzekeringen

Dit document bevat vragen en antwoorden over onder meer het vervallen van de tijdklemmen in een aantal situaties (1 januari 2013) en de gewijzigde wet- en regelgeving per 1 januari 2017, 1 april 2017 en 1 januari 2018 met betrekking tot de KEW, de SEW en het BEW en de BHW-kapitaalverzekering. Dit document vervangt de versie van november 2017.