Vragen en antwoorden over overdrachtsbelasting

De Belastingdienst heeft twintig vragen en antwoorden gepubliceerd over de overdrachtsbelasting. Aanleiding is de eenmalige startersvrijstelling die met ingang van 2021 geldt. In de vragen en antwoorden wordt onder meer ingegaan op de leeftijdsgrens, de maximale woningwaarde en het al dan niet zelf bewonen van de woning. Ook is er een vraag opgenomen over het kopen van een stuk grond om daar een woning op te laten bouwen. De Belastingdienst geeft daarbij aan dat “alleen bij de verkrijging van een woning kan gebruik worden gemaakt van de startersvrijstelling of het 2%-tarief”.
De vragen en antwoorden zijn als bijlage bij dit bericht opgenomen.
(Belastingdienst, brochure 22 maart 2021)

(april 2021)