Wet toekomst pensioenen: wat speelt er zoal?

Bernd en Kees Athora

De Wet toekomst pensioenen is nu ruim een half jaar van kracht. Terwijl veel partijen druk zijn met de implementatie van deze wetgeving, wordt van diverse kanten getracht de wetgeving aangepast te krijgen. In dit artikel bespreken we een aantal onderwerpen dat nu actueel is (zonder daarbij de indruk te willen wekken hierbij volledig te zijn).