Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. De wet treedt op 1 oktober 2012 in werking. Enkele belangrijke wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen, zijn:

  • Een minimumkapitaal (geplaatst/gestort) is niet meer verplicht bij de oprichting van een bv. De verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura verdwijnt;
  • De definitie van DGA wordt in de Pensioenwet (PW) aangepast in verband met de introductie van het stemrechtloze aandeel. Om voor de PW als DGA aangemerkt te worden, wordt in de definitie bepaald dat het moet gaan om een (in)direct houder van aandelen met stemrecht;
  • De Faillissementswet en de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangepast, waardoor het de bedoeling is dat het tegoed van een lijfrentespaarrekening en de waarde van een beleggingsrecht buiten het faillissement of beslag blijft. Dit geldt alleen voor zover de ingelegde bedragen in aftrek konden worden genomen.

(Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Kst 31 058, SC 299, 18 juni 2012 en Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Kst 32 426, SC 300, 5 juli 2012)