Bitcoin en andere cryptovaluta: aangifte in box 3

Bernd Heijnen

Bijna niemand zal het zijn ontgaan: bitcoin en andere cryptovaluta zijn regelmatig in het nieuws en vele Nederlanders bezitten inmiddels cryptovaluta. Volledig mainstream zijn cryptovaluta nog niet. Daarvoor zijn nog te weinig werkende toepassingen en het gebruik ziet tot nu toe grotendeels op speculeren. Echter, binnenkort zal de blockchaintechnologie en de bijbehorende cryptovaluta niet meer weg te denken zijn in onze maatschappij. De toename in populariteit betekent ook dat meer Nederlanders geconfronteerd worden met de belastingimplicaties in box 3 van de inkomstenbelasting die het bezit of gebruik van deze cryptovaluta met zich meebrengen. In dit artikel ga ik hier nader op in.