Gedeeltelijk stoppen met werken en vervroegen pensioeningangsdatum

Vraag:
Een werknemer van 61 jaar oud werkt nu nog 100% - vijf dagen in de week - maar gaat twee dagen per week minder werken. Nu wil hij zijn pensioen ook al laten ingaan. Kan dat?
Antwoord:
Dat kan. In het verleden nam de Belastingdienst het standpunt in dat pensioen alleen vervroegd kon ingaan, voor zover de werknemer was gestopt met werken. In deze casus zou dat betekenen dat het pensioen voor maximaal 40% zou kunnen ingaan. Pensioenuitvoerders vroegen bij een (gedeeltelijke) vervroeging van de pensioendatum dan ook vrijwel standaard om een verklaring waaruit bleek in welke mate de werknemer was gestopt met werken.
Het hiervoor beschreven standpunt is door de Belastingdienst losgelaten, althans als het gaat om een pensioenvervroeging niet eerder dan op 60-jarige leeftijd. In deze casus is de werknemer 61 jaar oud, dus is deze vrij om zelf te bepalen in welke mate hij/zij het pensioen al wil laten ingaan. Zou de werknemer het pensioen al op zijn 59e willen laten ingaan, dan zou dat maximaal voor 40% mogelijk zijn geweest.
Het is verstandig om in de pensioenregeling zelf na te gaan in welke mate de pensioenuitvoerder aan de gewenste vervroeging meewerkt.
Verder betekent vervroegen van de ingangsdatum van de uitkering ook actuarieel herrekenen, zodat het ouderdomspensioen wel eens fors omlaag zou kunnen gaan.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen

Logo vivat