Hoge Raad beslist positief over lagere grondslag ZVW bij omzetting FOR in een stakingslijfrente

Remko Hesse auteur

Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op de vraag of een uit de vrijval van de fiscale oudedagsreserve (FOR) gefinancierde premie voor een stakingslijfrente de grondslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) wel of niet verlaagt. De Hoge Raad concludeert van wel, waarbij men zich baseert op een vergelijking van de grondslag ZVW van een ondernemer met die van een werknemer. Met toepassing van artikel 14 EVRM verlaagt de Hoge Raad vervolgens zelf de grondslag met de betaalde premie voor de stakingslijfrente (rechtsherstel). Interessant aan deze zaak zijn voor mij drie zaken:
1. Is het vergelijk van de Hoge Raad juist en zo ja,
2. wat betekent dit voor andere aftrekbare lijfrentepremies en
3. wat is het effect van het door de Hoge Raad geboden rechtsherstel?