Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juli het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) aan de Tweede Kamer gezonden.(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3 juli 2014, brief met kenmerk 2014-0000094384)

Tags thema