Ontwikkelingen rondom Belastingplan 2018

Kees Vivat

Ten tijde van Prinsjesdag was er nog geen regeerakkoord. Het Belastingplan 2018 was daardoor bescheiden van inhoud. Desondanks zijn er ontwikkelingen te melden. Maar ook het regeerakkoord heeft duidelijke invloed. De geleidelijke afschaffing van de ‘Wet Hillen’ moet nog voor het einde van het jaar door het parlement. De behandeling van die afschaffing en het belastingplan lopen door elkaar. Vandaar dat in dit artikel beide zaken aan bod komen.