Ook na 30-jaarstermijn renteaftrek onbelaste KEW-uitkering mogelijk?

Fiscale Zaken VIVAT

Vraag: Een klant had op 1 januari 2001 een (bestaande) eigenwoningschuld van € 195.000. Per 1 mei 2001 heeft zij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gesloten. Deze zal € 180.000 uitkeren per 1 mei 2031. De renteaftrek eindigt uiterlijk 1 januari 2031. Is de uitkering uit de KEW daarna nog wel vrijgesteld? Anders geformuleerd: is ook na afloop van de 30-jaarstermijn zoals die geldt voor de renteaftrek een onbelaste KEW-uitkering mogelijk?