Overbruggingslijfrente en saldoverklaring

Vraag: Een klant heeft zich bij mij gemeld met een saldoverklaring voor niet afgetrokken lijfrentepremies over de periode 2002 tot en met 2010. Daarnaast heeft de klant een waarde van de lijfrente per 31 december 2005. De klant wenst het kapitaal voor de waarde vermeld op de saldoverklaring af te kopen en voor het restant een overbruggingslijfrente aan te kopen. Heeft de saldoverklaring en/of de bijbehorende afkoop invloed op het bedrag waarvoor een overbruggingslijfrente kan worden aangekocht?