Pensioen en lijfrente genieten na emigratie: eind goed al goed?

Kees Vivat

Het komt helaas vaker voor bij oudedagsvoorzieningen dat de fiscale en de civiel-juridische wetgeving niet goed op elkaar aansluiten. Bijna altijd is de pensioen- of lijfrentegerechtigde de dupe. Goed voorbeeld hiervan is de situatie waarin in Nederland pensioen- en/of lijfrente is opgebouwd en de gerechtigde vóór de ingangsdatum van de uitkeringen naar het buitenland emigreert. Het Verbond van Verzekeraars heeft met De Nederlandsche Bank, de Belastingdienst en het ministerie van Financiën een oplossing bedacht. Vraag is natuurlijk of de problemen hiermee zijn opgelost.