Prepensioen ruilen voor ouderdoms- en partnerpensioen