Aanpassingen in besluit kapitaalverzekeringen

Kees van Oostwaard Athora

De staatssecretaris van Financiën heeft in maart 2023 met aanpassingen op het besluit kapitaalverzekering een drietal goedkeuringen gepubliceerd. Het gaat bij deze goedkeuringen specifiek om de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW).

Het besluit is op 25 maart 2023 in werking getreden.