Belastingdienst gaat standpunten kennisgroepen publiceren

Uiterlijk vanaf 1 april 2023 gaat de Belastingdienst alle kennisgroepstandpunten op een nieuwe website publiceren. Dat heeft staatssecretaris Van Rij geantwoord op Kamervragen.
De huidige werkwijze is dat kennisgroepstandpunten die zich lenen voor een generieke toepassing, dat die worden verwerkt in een beleidsbesluit. Doel daarvan is om te zorgen voor eenheid van beleid en uitvoering binnen de Belastingdienst. Ook wordt daarmee een vertaalslag gemaakt van het vraag-antwoordmodel van het standpunt van de kennisgroep naar een voor belastingplichtigen raadpleegbaar beleid. Gevolg is echter dat er enige tijd zit tussen het intern vaststellen van het standpunt en het openbaar maken daarvan in het beleidsbesluit.
Komende maanden wordt de website getest. De kennisgroepstandpunten zullen zo snel Mogelijk worden gepubliceerd.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 21 oktober 2022, kenmerk 022-0000258236)

(november 2022)