Box 3: draait de staatssecretaris toch naar forfait?

Kees van Oostwaard Athora

Met een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van Rij op een overleg uit november 2022 over box 3. Zo gaat hij in op de tijdlijn voor de invoering van een vermogensaanwasbelasting op basis van werkelijk rendement zoals beoogd door het kabinet. Ook - en dat is wellicht het belangrijkste onderdeel van de brief - beschrijft hij zijn onderzoek naar de vraag in hoeverre in het kader van het toekomstige stelsel (vanaf 2026) tot een verfijning van het forfaitaire stelsel kan worden gekomen, als een eventueel alternatief voor een stelsel op basis van werkelijk rendement. Tot slot bespreekt Van Rij de uitvoeringsaspecten van een stelsel op basis van werkelijk rendement; een rechtvaardigere belastingheffing betekent ook een verhoogde complexiteit in de uitvoering. Voldoende stof voor een artikel.