Consultatiestorm Wet Toekomst Pensioenen - deel 1

Rachel van den Braak en Erik Beckers

Het pensioenakkoord kreeg veel aandacht in media. Vooral onderwerpen als de AOW-leeftijd, pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsrisico van ondernemers en de invaarmogelijkheid bij pensioenfondsen werden breed uitgemeten. De impact voor pensioenregelingen bij pensioenverzekeraars en PPI’s kreeg minder aandacht.  Op het consultatiedocument Wet toekomst pensioenen verschenen maar liefst 488 reacties waarin veel pijnpunten en ontbrekende regels onder de aandacht werden gebracht. Met welke opvallende zaken krijgen de pensioencontracten die worden uitgevoerd door pensioenverzekeraars en PPI’s te maken?