Fiscale aspecten van de Wet toekomst pensioenen (augustus 2022)

Bernd en Kees Athora

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend. Deze uitgave is een vernieuwde versie van de documenten die we eerder op Financieel Actief hebben gepubliceerd over het wetsvoorstel.

Met deze uitgave hopen we een ieder die meer wil weten over de wijzigingen op fiscaal terrein als gevolg van de Wet toekomst pensioenen - in de praktijk ook wel Pensioenakkoord genoemd - inzicht te bieden. We beogen niet een volledig beeld van de fiscaliteit rondom pensioen (en lijfrente) te bieden. Toch schrijven we niet uitsluitend over de wijzigingen. Voor een goed beeld is het naar onze mening wel noodzakelijk al bestaande en niet gewijzigde elementen mee te nemen.